Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và chọn website cobanmart.com là điểm đến mua sắm các sản phẩm yêu thích của mình.

NGUYÊN TẮC ĐƠN GIẢN CỦA CHÚNG TÔI

Các điều khoản mà chúng tôi đưa ra dưới đây áp dụng cho các khách hàng đăng ký là thành viên (người mua) thực hiện giao dịch mua hàng trên website cobanmart.com là các cá nhân phải đăng ký các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu và được chúng tôi chính thức công nhận được thực hiện giao dịch.

Thành viên tham gia giao dịch trên cobanmart.com là các cá nhân phải đăng ký các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu và được chúng tôi chính thức công nhận được thực hiện giao dịch.

Website cobanmart.com là nơi các thành viên (người mua) thực hiện quá trình mua hàng qua mạng một cách trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng trực tuyến. Khách hàng cần đảm bảo thực hiện đúng các bước của quy trình mua hàng và chính sách của chúng tôi.

Việc quý khách xác nhận đặt hàng, tương đồng với việc quý khách tuân thủ các chính sách và điệu lệ đã quy định tại CobanMart.