Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho quý khách hàng khi giao dịch với CobanMart, quý khách quý khách vui lòng lựa hình thức thanh toán sau:

Thanh toán trực tiếp

Giao hàng và thu tiền tại nhà (COD): CobanMart sẽ ủy thác cho một đơn vị vận chuyển trực tiếp giao hàng và thu tiền theo địa chỉ mà quý khách đã đặt hàng.

  • Trong trường hợp quý khách đi vắng, vui lòng nhờ một người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay.
  • Phạm vi của phương thức thanh toán này: Dịch vụ bán hàng và thu tiền tại nhà trên toàn quốc.